Årets Hållbara Företag

Vinnare av priset Årets Hållbara Företag är...Coop Knäred

Med kraft, vilja och intresse för att hitta systemen i det lilla för det stora, skapar Årets Hållbara Företag förändring i hela Sverige. Från papperspåse i Knäred till papperspåse för hela Coop Sverige. Att ta tillvara, förändra och förädla för att minska svinn är en passion som ger mer värde och mindre avfall. Denna nominering visar på hur engagemang och ständiga utvecklingssteg skapar god ekonomi, mindre avfall och nya affärer. Företaget är naturligtvis - Coop Knäred.

Se sändningen när vi överraskade vinnarna i en livesändning här  https://www.facebook.com/offensivalaholm/videos/746905892890490

De nominerade till Årets Hållbara Företag (för goda insatser under 2019) är...

Coop Knäred


Laholmshem


Mellby Pac


Stort grattis till er alla!


Årets hållbara företag 2018 är

JPGS Kaross AB

Glenn Sjö och Stefan Petersson JPGS KarossMotiveringen lyder:
”Med många utmärkelser i lasten redan, ser vi detta företag två år i rad i lista över superföretagen i Sverige med starkast tillväxt och intjäning.
Detta företag vet var skåpet ska stå i lokalt engagemang, för hållbarhet, människor och lönsamhet.
Genom en produktion i ständig utveckling, innovativa tekniska lösningar och en känsla för kunder, medarbetare och resurser, bygger JPGS framtiden i Laholm.”


De nominerade är:
Skottorps Säteri AB
Jpgs Kaross AB
Spitze AB


__________________________________________

Kriterier

Priset ”Årets Hållbara Företag” delas ut till ett företag som är verksamt i Laholms kommun, som engagerar sig och tar ett ansvar i samhället och världen utanför företaget och som tydligt och långsiktigt arbetar för ekonomisk, miljömässig eller social hållbarhet i sitt företagande. 

För att få priset som Årets Hållbara Företag” tar juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning: (juryn kan lägga fokus på ett eller flera hållbarhets kriterier) 
• Företaget skall vara en god ambassadör för Laholms kommun, en god förebild för andra företag samt följa god affärssed. 
• Företaget präglas av engagemang och handlingskraft och gärna stå för nytänkande. 
• Företaget arbetar ekonomiskt hållbart (verksamheten ekonomiskt hållbar sett till affärsidé, investeringar och långsiktighet etc.)
• Företaget arbetar miljömässigt hållbart (ex. effektiv användning av energi och naturresurser, kretsloppstänkande, minskar företagets direkta eller indirekta påverkan på miljön) 
• Företaget arbetar socialt och etiskt hållbart (ex. god arbetsmiljö och villkor för anställda och leverantö- rer, personalens kompetensutveckling, jämställdhet, mångfald, produktansvar) 
• Företaget bidrar till lösningar på samhällsutmaningar eller samhällsproblem

__________________________________________

Tidigare pristagare

2017 Södra Hallands Kraft

Södra Hallands Kraft

Motivering


"Här är ett bolag som tror på kraften av sitt hållbarhetsarbete. Ett tydligt tecken på detta är att man lyfter hållbarhetsaspekterna i sin marknadsföring.
Södra Hallands Kraft är ett klimatsmart företag som föredömligt visar Miljöpolicy och Hållbara satsningar i årsrapporten för 2017 – hållbart, socialt såväl som ekonomi redovisas föredömligt. Deras arbete som tydligt lyfts i årsrapporten kan användas som förebild både för Laholms företag och kommunala nämnder."

2016 Rejmes Bil AB Laholm


Motivering

”Årets Hållbara Företag har i många år arbetat med en miljö och hållbarhetspolicy som har målsättningen att minska utsläpp, begränsa samt minimera avfall. 2016 invigde Rejmes Bil AB den nybyggda Svanen-märkta biltvätten med eget reningsverk med åter-användning av tvättvattnet och likaså en ombyggd bilhall och verkstad med mycket ny och miljövänlig teknik. Bilverkstaden i vitt visar på nya möjligheter inom verkstads-branschen och påminner mer om ett kliniskt rent sjukhus än en verkstadslokal. Man har bra lyfthjälpmedel och arbetar två personer på varje fordon vilket ger kortare väntetid och därmed minskade transporter.

Företaget har en miljöpolicy med inriktningen på att kontinuerligt minska energiför-brukningen, minska utsläppen i miljön samt minska mängden kemikalier etc. Bilhallen, verkstad och tvätthall på Rejmes Bil AB är väl värt ett besök.”2015 Rootfruit Scandinavia AB

Motivering
”Årets Hållbara Företag vidareutvecklar den lokala livsmedelsproduktionen av chips och snacks på ett hållbart sätt med minimala transporter från lokala odlare och garanterad spårbarhet av råvaran. En växande efterfrågan och lyckad marknadsföring ger Rootfruit Scandinavia AB goda förutsättningar att satsa på långsiktigt klimatsmarta lösningar. Den i produktionen använda rapsoljan återbrukas vid asfaltläggning, chipsspillet används till hjortmat och till själva tillverkningsprocessen används naturgas. Med en chipsmästare från Egypten och integrationsprojekt med syriska flyktingar adderas nu dimensionen social hållbarhet i företaget.
Rootfruit skapar nu helt enkelt naturliga reaktioner – både vid bordet och hos oss!”.

2014 WeKuData


Motivering
”WekuData AB arbetar föredömligt med hållbarhetsfokus och minimal negativ miljöpåverkan och delar gärna med sig av sina erfarenheter till andra företag. WeKuData är en ambassadör för grön IT, soltak, elbilar och laddare och miljösatsningarna görs med ekonomisk lönsamhet.
Hela personalen involveras i arbetet med att vara så ”miljösmarta” som möjligt och miljö är en stående punkt på företagets veckomöten”.

Populära inlägg i den här bloggen

Rösta på din profil

Nominerade till Årets Profil

... och de nominerade är...